Ledande aktör inom kommunikationssystem

Eneras system används av närmare 950 företag och kommuner i över 14 länder – en del för att underlätta vardagen, andra för att rädda liv. Vi bygger system för både små och stora organisationer och allt vi levererar genomsyras av Eneras tre ledord: Enkelt – Praktiskt – Säkert.

Eneras lösningar

Kommunikationssystem

RapidReach är vårt kraftfulla system för akutkommunikation och krisledning. Med RapidReach kan du snabbt och enkelt larma, informera och mobilisera personal eller allmänhet. RapidReach tar hand om all din kommunikation, och alla utskick och svar registreras. Våra kunder finns inom flera olika branscher, t. ex. industri, bank- och finansbolag, räddningstjänst, sjukhus och skolor.

Uppföljningssystem

Call&Report är vårt kostnadseffektiva system för rapportering och uppföljning av uppdrag i fält. Systemet förmedlar uppdrag, loggar när arbeten påbörjas och avslutas, och var arbetet utförs. Inrapporteringen göras via GPS-tracker eller app. Call&Report är stort inom den offentliga sektorn och används vid vinterväghållning, parkunderhåll, gatusopning, brunnsinspektion, lekplatskontroll och mycket mer.

Elektronisk körjournal

En prisvärd, enkel elektronisk körjournal. Håll koll på hur era fordon används och undvik pappersarbete och obehagliga överraskningar. WorkMirror uppfyller skatteverkets krav på dokumentation och håller Sveriges lägsta priser på elektroniska körjournaler. Välj mellan olika sorter enheter, OBD, direkt på batteriet eller i 12V-uttaget.
Från 79kr/månad.

På norsk: WorkMirror elektronisk kjørebok oppfyller det norske skattekontorets krav til dokumentasjon og har Norges laveste priser på en elektronisk kjørebok.

Enkelt

Vår målsättning är att våra system ska vara lätta och smidiga för alla att använda. Du ska inte behöva bli expert på våra system. Vi har ansträngt oss för att våra system skall vara lätta och smidiga att använda för alla. Med en låg inlärningströskel och funktioner som är enkla och intuitiva är RapidReach redo att användas direkt. Så väl för sällananvändare och nybörjare som för it-experten.

Praktiskt

En del IT-system tas aldrig i drift eller levererar inte förväntat resultat. Orsaken är ofta att de är opraktiska att använda, eller svåra och tidsödande att införliva i verksam-heten. Vi arbetar hårt för att kunna erbjuda redskap som är praktiska att använda och enkla att komma igång med. Vi bygger dem samtidigt flexibla och påbyggbara, så att de – om det behövs – enkelt kan anpassas efter kundens ändrade behov.

Säkert

Varje år hanterar vi över 500 databaser och 1.5 miljoner meddelandeutskick till 365.000 mottagare på våra kunders uppdrag. Vi värnar starkt om det förtroende våra kunder har gett oss och tar informationssäkerhet på största allvar. Självklart är vi ISO 27001-certifierade och uppfyller kraven i GDPR. För kunder som vill lagra sina data lokalt erbjuder vi en On-Premise-lösning.

Är du intresserad av att veta mer?

Ditt fokus är vårt fokus

Vi levererar lösningar som är smarta och flexibla –  så att de kan skräddarsys efter dina behov – och samtidigt enkla och krångelfria att använda. Men självklart uppstår ändå frågor och problem emellanåt. Behöver du hjälp kan du vara trygg i att du kan nå oss när du behöver det. När du kontaktar oss riskerar du inte att fastna i långa telefonköer och dina mail hamnar aldrig i ett ”svart hål”. Vi ger dig svar direkt över telefon eller svarar på ditt mail så snart vi kan.

personer som rapporterar eller tar emot Information

Kritiska samtal och sms förmedlade varje år

registrerade GPS positioner varje år

Innovativa produkter

Genom att tänka nytt och driva utvecklingen framåt har vi behållit positionen som ledande aktör inom vårt segment och nått ut till fler kunder. Med vår unika Notification panel kan våra kunder på ett mycket enkelt sätt initiera larm av olika slag. Smartphone alert är gjort för att väcka telefonen ur tyst läge. Avancerad övervakning gör att smartphone alert är ett modernt alternativ till personsökarsystem.

Jobba på Enera

Vi rekryterar löpande och är alltid intresserade av att knyta talangfulla och engagerade personer till oss för att ta Enera ytterligare ett steg framåt. Se vilka förmågor vi söker aktivt just nu! Tveka inte att höra av dig om du har en annan profil; för oss är det viktigast att du är rätt person, med ett intresse för vår verksamhet och med ett driv att bli en av oss.

Leverantör med kontinuitet

Enera har levererat affärskritiska system i över 25 år och är en ledande aktör inom vårt segment. Enera är en stabil företagsgrupp som har växt organiskt utan hjälp av riskkapital.
Vi har högsta kreditrating och en belåningsgrad på 0%. Vi har både ISO 9001- och ISO 27001-certifiering.

Stabila och robusta system

Våra system används inom affärskritiska områden där stabilitet, pålitlighet och säkerhet är högsta prioritet. Våra system, appar och utrustning  är designade för hög tillgänglighet och tillförlitlighet och vi tummar aldrig på säkerheten.

Kontakta oss

Vår kundsupport hjälper dig med dina ärenden och du är alltid välkommen att höra av dig med dina frågor. Nedan finner ni våra kontaktuppgifter.

sales@enera.se

support@enera.se

+46-31-680-780

Nämndemansgatan 3, SE-431 33 Mölndal